Ruhsatsız Jenerik Ürünler Şubesi elektronik evraklarla ilgili bir duyuru yayımladı.

Ruhsatsız Jenerik Ürünler Şubesi tarafından düzenlenen ruhsatnameleri teslim almak için yatırılan (İlaç ruhsatı: 17.410,00 İhraç Amaçlı Ruhsat: 1.765,00 ) ücretlere ilişkin makbuzların elektronik ortamdaki doküman tiplerinden “Ruhsat Teslim Makbuzu (Büyük Miktar)” seçilerek diğer evraklardan ayrı olarak sadece makbuzu içerecek şekilde başvuru yapılması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.