İEGM tarafından yapılan duyuruda, “Elektronik Ruhsat Başvuru Dosyası Kontrol Programı” ve programa ait kullanma kılavuzunun “İlaç Ruhsat Başvurusu Ekle” ekranına eklendiği belirtildi.

21.03.2011 tarihinden itibaren elektronik ruhsat başvuruları yapılırken bu programın kullanılarak başvurunun kontrol edilmesi ve CD/DVD’lerin direkt olarak başvurunun sunulacağı birime sunulması gerekmekte (Bkz. 17.03.2011 tarihli “Elektronik Ruhsat Başvurusu” hakkında duyuru).

Hazırlanan CD/DVD’nin içine mutlaka “Elektronik Ruhsat Dosya Kontrol Programının Kullanımına İlişkin Kılavuz” doğrultusunda hazırlanan “firma şablon”un ilave edilmesi gerekmekte. “firma şablon” eklenmemiş CD/DVD’ler kabul edilmeyecek.