FDA tarafından yayınlanmış olan kılavuzda, İnsan gen tedavisi ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımı, insan sağlığı alanında önemli bir ilerleme sağlamaktadır. Endüstri için İnsan Genom Düzenleme Rehberliği, bu alandaki yenilikçi çalışmaları desteklemek ve düzenlemeleri belirlemek amacıyla kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Bu rehberlik, gen düzenleme teknolojilerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi süreçlerine ışık tutarak, endüstriyel uygulamalarda etik, güvenlik ve etkililik standartlarını belirlemektedir. Amacımız, bu rehberlik doğrultusunda etkin ve güvenilir insan gen tedavi ürünleri geliştirmek ve toplum sağlığına katkıda bulunmaktır.