İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM) Çalışanlarının Eq-5d Formu İle Yaşam Kalitesi Değerlendirme Çalışması yayımlandı. İEGM Farmakoekonomi Dairesi tarafından hazırlanan belgede EQ-5D yaşam kalitesinin ölçülmesinde kullanılan kabul edilmiş bir yöntem olduğu ve söz konusu çalışmada EQ-5D formu ile yaşam kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesinin anlaşılmasının amaçlandığı belirtilmekte.

İEGM çalışanlarına makam oluru ve EQ-5D çalışma grubundan onay alındıktan sonra 1-30 Ekim 2010 tarihleri arasında EQ-5D formu ve forma eklenen demografik bilgi formu dağıtıldı. Dağıtılan formlar toplandıktan sonra değerlendirme yapıldı. Değerlendirme de yaşam kalitesi karşılaştırması için EQ-5DVAS ve EQ-5Dindex değerleri kullanıldı.

İEGM`de çalışan 367 personelden 206`sı dağıtılan formları doldurmuştur. Farklı etkenlerin yaşam kalitesi üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Sigara kullanımına göre yaşamkalitesi karşılaştırılmasında sigara içen katılımcıların EQ-5DVAS değerleri daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p = 0,01).

Çalışmamızın sonuçlarına göre yaşam kalitesi beklentisinde gruplar arasında farka istatistiksel olarak anlamlı olarak tek etki eden etkenin sigara kullanımı olduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda Bakanlığımızca yürütülen Dumansız Hava Sahası gibi toplum sağlığını korumaya yönelik projelerin önemli olduğu bir kez daha ortaya konmuştur. İleri ki çalışmalara öncü olacak çalışmamızın, çalışma grubunun genişletilerek tekrarlanması ve en kısa sürede ülkemiz için EQ-5D validasyon çalışmalarının yapılması yaşam kalitesinin değerlendirilmesinin önemli olduğu tedavilerin değerlendirilmesine fayda sağlayacağı öngörülmüştür.