Klinik araştırmaların etik ilkeler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak için bir rehberlik ve standartlar seti sunmaktır. Bu kılavuz, araştırma kuruluşlarının, araştırmacıların ve sponsorların, etik kurullara yapacakları klinik araştırma başvurularını hazırlarken ve sunarken izlemeleri gereken adımları ve gereksinimleri açıklar.

Klinik araştırma başvuruları, insan denekler üzerinde yürütülecek araştırmaların etik açıdan değerlendirilmesi için temel bir adımdır. Bu kılavuz, başvuru sürecinin nasıl yönetileceğine dair genel bir çerçeve sunarken, etik kurulların beklentilerini, gereksinimlerini ve değerlendirme kriterlerini de detaylandırır. Ayrıca, başvuru sürecinin adil, şeffaf ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için öneriler ve pratik ipuçları içerir.

Bu kılavuz, araştırma projelerinin etik standartlara uygunluğunu değerlendirmek için etik kurulların yanı sıra araştırmacılar ve sponsorlar için de bir referans noktasıdır. Klinik araştırma başvurularının etik açıdan titizlikle incelenmesi, insan deneklerin haklarının korunması ve araştırma sonuçlarının güvenilirliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu kılavuz, bu sürecin verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.