İEGM evrak teslimi ve elektronik analiz dosyalarıyla ilgili olarak duyuru yayımladı.

Buna göre, iş takip numarası alan evrakların şubelere tesliminin elden yapılmaması, evrak şubesine bırakılması gerekmekte;

Elektronik olarak verilecek analiz evraklarının ekine sadece üstyazı, analiz sertifikaları, makbuzlar ve varsa taahhüt taranarak konacak. Basılı kısmı ise eskisi gibi diğer bilgi ve belgeleri de içerecek.