1443951002_Women_Fast_Forward____mge_Kaya_Sabanc___Demet___zdemir___zge_G__rsoy_EY, kadınların desteklenmesi ve iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için tüm dünyada başlattığı Women. Fast Forward inisiyatifi kapsamında EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika) bölgesinde Women³. The Power of Three Forum etkinliğinin Türkiye ayağını gerçekleştirdi. Kamu, özel sektör, girişimcilik, akademi dünyası, medya ve sivil toplum kuruluşlarından başarılı liderlerin bir araya geldiği forumda kadınların daha hızlı ilerlemeleri ve engelleri aşmaları için alınması gereken aksiyonlar tartışıldı. EY Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika Stratejik Büyüyen Pazarlar Lideri Demet Özdemir, cinsiyet eşitliğini sağlamada toplumun her alanını kapsayacak çözümler geliştirilmesi gerektiğini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın yolunun kadınların iş hayatında cesaretlendirilmesinden geçtiğini vurguladı.

 

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, kadınların iş dünyasındaki gelişimini hızlandırmak için başlattığı Women. Fast Forward inisiyatifi kapsamında İstanbul’da bir forum düzenledi. Women3. The Power of Three adı ile düzenlenen ve adını kamu, girişimcilik dünyası ve özel sektörün birlikteliğinin gücünden alan forumda katılımcılar kadınların daha hızlı ilerlemeleri ve engelleri aşmaları için alınması gereken aksiyonları tartıştı. Forum, Türkiye’de, kamu, özel sektör, girişimcilik, medya, akademi dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından başarılı liderleri buluşturdu.

 

EY Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika Stratejik Büyüyen Pazarlar Lideri Demet Özdemir konuşmasında şunları söyledi: “Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, dünyada cinsiyet eşitliğinin sağlanması için 2095 yılana kadar beklememiz gerekecek ki bu çok uzun bir süre. Biz EY olarak bu sürecin hızlandırılması için, dünya çapında Women. Fast Forward inisiyatifini başlattık. Bu kapsamda EMEIA bölgesinde Women³. The Power of Three forumunu hayata geçirdik.”

 

EY, Biz 80 yıl beklemeyeceğiz dedi

 

Demet Özdemir, şunları ekledi: “Kadınlar iş dünyasının yükselen gücü, kadınların sahibi olduğu işletmeler ise dünyada en çok büyüyen pazar. Her alanda daha hızlı büyüme ve gelişme için cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, kadının iş hayatına katılımının hızlandırılmasına ve desteklenmesine büyük bir ihtiyaç var. EY olarak bu hedefi bir yolculuk olarak görüyoruz ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda herkese önemli görevler düştüğüne inanıyoruz. Cinsiyet eşitliğini sağlamada kamu, özel sektör, girişimcilik dünyası ve üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları el ele, koordineli bir şekilde çalışarak toplumun her alanını kapsayacak çözümler geliştirmeli. Biz de bu Women³. The Power of Three forumunu bu amaçla planladık ve her alandan başarılı, tecrübeli liderlerle bir araya geldik.” dedi.

 

EY Türkiye Kurumsal Finansman Ortağı Özge Gürsoy, “İş dünyasında kadınların gelişiminin önündeki engellerin aşılması ve kadınların desteklenmesi için öncelikle yetenek açığının kapatılmasına odaklanmamız gerekiyor.” dedi. Türkiye’de her 100 yükseköğrenim mezunu erkeğe karşılık 79 kadın mezunun bulunduğunu belirten Gürsoy, mezuniyet sonrasında iş hayatına katılım ve kariyer basamakları yükseldikçe kadın çalışanların oranlarının düşüş gösterdiğini, üst düzey yönetici rollerinde farkın 100 erkeğe karşılık 11 kadın olacak şekilde açıldığını, bunun da kadınların iş hayatında yeterince desteklenmemesinden kaynaklandığını vurguladı. Gürsoy, ayrıca, kariyerinin ilk iki yılındaki kadınların %43’ünün üst düzey yönetici olma hayali kurarken, bu oranın kariyerinin 5-7 yılları arasında olan kadınlarda %16’ya düştüğünü söyledi.

 

EY Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika Girişimci Kadınlar Program Direktörü İmge Kaya Sabancı, kariyerlerinde giriş ve hızlı yükseliş kulvarında olanlar ve deneyimli profesyoneller olmak üzere üç kategorideki kadın çalışanların desteklenmesi için eğitim, aile, çevre ve kültürel normları da içeren birçok alanda iyileştirmeler yapılması gerektiğini vurguladı. Kaya Sabancı, konuşmasında iş dünyasında kadınlara eşit şartların sağlanmasının, kadınların profesyonel gelişiminin önünde engel oluşturan önyargıların değiştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

 

Forumda çalışma grupları oluşturan katılımcılar, cinsiyet eşitliği hedefine ulaşılması, yetenek açığının kapatılması ve kadınların her alandaki ilerleyişinin hızlandırılması için yapılması gerekenlerle ilgili fikirlerini gün sonunda diğer katılımcılarla paylaştılar. Forumda eğitimden medyaya, iletişimden girişimciliğe geniş bir yelpazede öneriler dile getirildi. Varılan sonuçlar EY Türkiye tarafından bir rapora dönüştürerek bölgedeki diğer ülkelerle paylaşılacak ve sonraki etkinlikler için temel oluşturacak.