“Farhex Gargara” adlı müstahzarın 2272 (S.K.T.:09.2012) seri numaralısına 2. sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır.

İEGM tarafından yapılan duyuruya göre, “Farhex Gargara” adlı müstahzarın 2272 (S.K.T.:09.2012) seri numaralısına ait numunenin gerekli inceleme ve analizleri yaptırılmış olup, numune uygun bulunmadı.

Bu nedenle “Farhex Gargara” adlı müstahzarın 2272 (S.K.T.:09.2012) seri numaralısına, 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, v.b.) geri çekme işlemi uygulandı.