İEGM’den Farmakovilans İrtibat Noktası Belirleme İşlemleri duyurusu…

 

İEGM’den Farmakovilans İrtibat Noktası Belirleme İşlemleri duyurusu:

“TÜFAM’a bilgi akışını sağlamak üzere; hastane yönetimi tarafından, farmakovijilans çalışmalarını yürütecek bir eczacı veya hekim, farmakovijilans irtibat noktası sorumlusu olarak görevlendirilir ve bu kişinin ismi, mesleki özgeçmişi ile iletişim bilgileri (hastane tel, faks, cep tel, e-posta ve hastane adresi) Bakanlığa bildirilir. Bu amaçla;

1-Farmakovijilans İrtibat Noktası olarak kimin görevlendirildiğini açıklayan atama yazısı,

2-Atanan kişinin diploma fotokopisi (noter onayı şartı aranmamaktadır),

3-Atanan kişinin mesleki özgeçmişi,

4-Atanan kişinin iletişim bilgileri,

Eksiksiz olarak resmi yolla Bakanlığımıza (Adres: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K.06520 Çankaya/ANKARA) gönderilmelidir.

Evraklar tarih sırasına göre işlem gördükten sonra atanan kişiye görevleri e-posta ile gönderilir. Bakanlığımızdan şifre ya da atama onay yazısı gönderilmemektedir.”