FDA Danışma Komitesi, Metastatik EGFR Mutasyonlu Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Birinci Basamak Tedavi Olarak Lilly’nin CYRAMZA® (Ramucirumab) lehine oy verdi.   FDA, Faz 3, RELAY çalışmasının sonuçlarına dayanarak, tedavi edilmemiş metastatik EGFR pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalar için olumlu bir yarar/ risk profili göstermiştir. Çalışma sonuçlarını “The Lancet Oncology” dergisinde yayınlandı.