FDA ve NHS, klinik araştırmalar hakkında, COVID-19 pandemisi ile ilgili alınacak önlemleri, karşılaşılacak sorunları yönlendirmek için kılavuz yayınladı. Yayınlanan kılavuzlarda, hasta güvenliği, hastaların araştırma ürünlerine erişimi, vizitlerin telefon ile veya farklı yollarla yapılmasını, protokol ihlallerini yönetimini, etik kurul ve yetkili otoritere bildirim ile ilgili konulara dikkat çekiyor.

FDA kılavuzunu indirmek için buraya, NHS duyurusu için buraya, MHRA duyurusu için ise buraya tıklayabilirsiniz.