2011 yılında FDA 35 yeni ilaca onay verdi.

FDA 2011 yılında 35 yeni ilaca onay verdi. Bunlar arasında 2 Hepatit C ilacı, geç dönem prostat kanseri ilacı, Hodgkin lenfoma için 30 yıldır ilk defa bir ilaç ve lupus için 50 yıldır ilk defa yeni bir ilaç var. Rapora göre FDA onaylarında belirgin bir hızlanma var.

İlaçlardan melanom ve akciğer kanseri için geliştirilen 2 tanesi kişiselleştirilmiş tedaviye örnek, 7 tanesi kanser alanı ile ilgili, 10 tanesi yetim ilaç kategorisinde,  6 tanesi ise FDA’nın öncelikli inceleme yaptığı; yani 6 ayda işlemlerini tamamladığı ilaçlardan. Başvuruların 2/3’ü tek aşamada tamamlanmış, yani yeni bilgi sitenmemiş. 3 tanesi hızlandırılmış onay ile izin almış. 35 ilaçtan 34 tanesi öngörülen sürede onay almış.

Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) yasasının bu hızlanmaya olumlu etkisi olduğu belirtilmekte.

Daha fazla bilgi için: 2011 Approval Report

Klinik Araştırmalar Derneği