İEGM 16.06.2011 tarih ve 49527 sayılı yazı ekinde bulunan kılavuz gereğince  01.01.2011 tarihinden itibaren gerçekleşen ilaç hammaddeleri ve tıbbi müstahzarların fiili ithalat geri bildirimleri http://e-islemler.iegm.gov.tr adresinden Sağlık Bakanlığına gönderilmesi gerekmekte.

Bilgilendirme Kılavuzu

27.06.2011 tarihinden itibaren ilaç sanayinde kullanılan tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham, başlangıç maddeleri ve ilaç hammaddelerinin üretiminde kullanılan maddeler ve müstahzarların gerçekleşen fiili ithalatlarının geri bildirimleri elektronik ortamda http://e-islemler.iegm.gov.tr adresinden yapılacaktır.

İthalat Bildirimleri ile ilgili işleyiş adımları aşağıda bilginize sunulmuştur.

1)      Firmalar http://e-islemler.iegm.gov.tr sayfasına mevcut Kullanıcı Adı ve Şifrelerini kullanarak giriş yapabileceklerdir.

2)      İthalat/İhracat Bildirim Bölümündeki İthalat Bildirim Sekmesinde yer alan formu doldurmak suretiyle başvuru yapabileceklerdir.

3)      İlgili geri bildirimlerin süresi mutabakatla fiili ithalatı takiben 45 iş günü olarak belirlenmiştir.

4)      Fiili İthalat Bildirimlerini ruhsat sahibi ya da üretici firmalar yapabilecektir.

5)      İthalat Bildirim Formunun İthalat temsilcisi kısmına üretici adına ithalatı gerçekleştiren firma bilgilerinin girilmesi gereklidir.

6)      Sisteme kaydı yapılan İthalat Bildirim Formlarının İş Takip Numarası alınmadan önceki safhaya kadar firmalarca düzeltme yapılması mümkündür. Ancak İşlem Takip Numarası alınmış evrakların sistem üzerinden firmalarca düzeltilmesi mümkün değildir.

7)      İthalat Bildirim Formu tamamen elektronik olarak yapılacaktır. İthalat Bildirim Formu ve ekleri kağıt ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir.

8)      Elektronik başvurunuzun ekinde Gümrük Beyannamesinin ve Asıl Faturanın pdf formatında yer alması gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ilave evrak isteyebilecektir.

 Elektronik İthalat Bildirim işleyişi ile ilgili görüş ve önerilerinizi 22 Haziran 2011 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak sunmanızı rica ederiz.