İEGM tarafından yapılan duyuruya göre, 19 Nisan 2011 tarihi mesai bitimine kadar fiyat artış ve iskonto muafiyet taleplerinin bildirilmesi gerekmekte.
Başvurular için gerekli belgeler,
Fiyat Artış Talebi İçin:
– Fiyat artış nedenini detaylı anlatır ön dilekçe
– Güncel tarihli Apostilli belge
– 3 Adet ıslak imzalı Fiyat Beyan Formu
– Ürün imal ise Yeminli Mali Müşavir onaylı İmalat Kartı (Fatura fotokopileri de hem Yeminli Mali Müşavir ionaylı hem de firma yetkilisi tarafından imzalı olacak. Ayrıca imalat Kartının düzenlendiği tarih mutlaka olacak)
– Son 3 yıllık kutu satışları
İskonto Muafiyeti İçin:
Fiyat kararnamesi ve Tebliğ gereğince fiyat artışı talep edemeyecek durumda olan ürünler, ilave %9,5 iskonto oranından muafiyet talep edebilirler.Başvuru için;
– Durumu anlatır dilekçe
– Son 3 yıllık kutu satışları
– Uygulanan iskonto oranı