İEGM, fiyat farklarının telafisi hakkında bir duyuru yaptı.

Söz Konusu Duyuru:

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 11.12.2010 tarihli ve 27782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca yeni iskonto oranları belirlenmiş ve ilaç bedellerinin ödenmesinde belirlenen bu yeni oranların geçerliliği ilan edilmiştir. Bu Tebliğin ilanını takiben Genel Müdürlüğümüzce 10.12.2010 tarihinde eczacılarımıza İTS’ye mal alım ve stok bildirimlerini yapmaları duyurusu, takiben 13.12.2010 tarihinde ise bildirimler için uygulama adımları yayınlanmıştır. Ayrıca 04.01.2011 tarihli duyuru ile ilaç firmalarının eczanelerin yapmış olduğu mal alım ve stok bildirimi listelerine erişim yöntemi ilan edilmiştir. Türk Eczacıları Birliği ile yapılan görüşmelerde fiyat farkı konusunda bildirimlerin İTS üzerinden elektronik olarak gerçek ve tam stok bildirimi olduğu halde, firmalarca depolarla mutabakat sağlanacağı gerekçesiyle sürecin uzatıldığı bilgisi edinilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Tebliğine dayanak teşkil eden protokol uyarınca fiyat farklarının telafisi konusunda sorumluluklarınızın acilen yerine getirilmesi, üyelerinizce yapılan fiyat farkı ödemesinin tarihi ve detayları hakkında tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Dağıtım: Bilgi:

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneğine; Türk Eczacıları Birliğine; İlaç İşverenleri Endüstrisi Sendikasına; Türkiye İlaç Sanayi Derneğine