Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler için Başvuru Dosyası Hazırlanmasına İlişkin Güncellenmiş OTD Kılavuzu yayımlandı.

 

OTD Kılavuzu