Sanofi-aventis, Genzyme ile görüşmeleri konusunda aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Mali danışmanlarımız, Lemtrada™ için onay bazında ve bazı satış eşikleri bazında dönüm noktası ödemeleri ile olası bir Şarta Bağlı Değer Hakkı (CVR) hususunda görüşmeler yapmaktadırlar.

Bu görüşmeler halen devam etmekte olup, artık her iki şirketin temsilcileri de görüşmelere katılmaktadırlar. Olası CVR’ nin koşulları ile teklifimizin değeri arasında hala belirgin farklılıklar vardır ve tarafların bir uzlaşmaya varacakları hususunda bir garanti yoktur.

Ek Bilgiler

Bu iletişim, bir satın alma teklifi ya da menkul kıymetler satmak için bir teklif talebi değildir. Önerilen işlemle bağlantılı olarak, sanofi-aventis ve GC Merger Corp. 4 Ekim 2010’da B.D. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”) ile ihale teklif dokümanları dosyalamışlardır. Bu dokümanlar, kayıttaki tüm Genzyme hisse sahiplerine postayla gönderilmiştir. Bu dokümanlar, zaman zaman değişiklik yapılmış olabilse de, önerilen işlem ile ilgili önemli bilgiler içermekte olup, Genzyme hissedarlarının bunları, önerilen işlem konusunda bir karar almadan önce, dikkatle ve tamamen okumaları istenmiştir. İhale teklif materyalleri, MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York, New York 10016 adresinden posta yoluyla veya (800) 322-2885 no.ya telefon ederek ücretsiz olarak istenebilir ve ayrıca ücretsiz olarak SEC’in www.sec.gov. sitesinden de temin edilebilir.

İleriye-Yönelik Beyanlar

Sanofi- Aventis’in inançları ve beklentileri hakkındaki açıklamalar ve Sanofi-Aventis’in önerilen Genzyme edinimi hakkındaki açıklamalar dahil olmak üzere, bu iletişimde yapılan, geçmiş gerçeklerin açıklamaları olmayan açıklamalar, ileriye yönelik olup, bu açıdan değerlendirilmelidir. İleriye-yönelik açıklamalar, Sanofi-Aventis’in planları, hedefleri, stratejileri, amaçları, gelecekteki olaylar, gelecekteki gelirler veya performans ve geçmişe dair olmayan bilgilerle ilgili açıklamaları içermektedir. Bu gibi ileriye dönük beyanları maddi olarak etkileyebilecek etkenler şunlardır: Sanofi-Aventis’in Genzyme hisseleri için ihale teklifini başarıyla tamamlama veya işlemin beklenen yararlarını gerçekleştirme kabiiliyeti; işlem için gerekli onayların alınmasında gecikmeler, veya bunları önerilen koşullarda veya tahmin edilen program dahilinde alınamaması; ve Sanofi-Aventis’in ihale teklifi için gereken koşullardan birinin karşılanamaması. Sanofi-Aventis’te buradaki bilgilerin yanlış veya eksik olduğunu gösterecek bir bilgi olmadığı halde, Sanofi-Aventis’in böyle bir bilgiyi doğrulama fırsatı olmamıştır ve bu gibi bilgilerin doğruluğu ya da eksiksizliği ile ilgili bir sorumluluk almamaktadır. Sanofi-Aventis yasaların gerektirmesi dışında, yukarıdaki bilgilerden hiç birini güncelleme ya da değiştirme zorunluluğu ya da sorumluluğunu almaz ve özellikle feragat eder.