Goldman Sachs’a göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde güçlü yeni zayıflama ilaçlarının yaygın kullanımı, obeziteye bağlı komplikasyonların azalmasının işyeri verimliliğini artırması nedeniyle önümüzdeki yıllarda gayri safi yurtiçi hasılayı %1 oranında artırabilir.
Bazı analistler kilo verme ilaçları pazarının on yılın sonuna kadar yılda 100 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ederken, Ozempic üreticisi Novo Nordisk Mounjaro üreticisi Eli Lilly yarışı önde götürüyor.

GLP-1 agonistleri olarak adlandırılan ilaç sınıfı, birkaç şirket tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor ve klinik deneylere bağlı olarak daha fazlası pazara girebilir. Goldman Sachs Perşembe günü yaptığı açıklamada, GLP-1’lerin kullanımının 2028 yılına kadar 10 ila 70 milyon tüketici arasında artabileceğini söyledi.
Goldman ekonomistleri bir notta, “GLP-1 kullanımı nihayetinde bu miktarda artar ve daha düşük obezite oranlarıyla sonuçlanırsa, daha geniş ekonomiye önemli yayılmalar için alan görüyoruz” dedi.

“Akademik çalışmalar obez bireylerin hem çalışma olasılıklarının daha düşük olduğunu hem de çalıştıklarında daha az üretken olduklarını ortaya koymaktadır.”
Aracı kurum, zayıflama ilaçlarının 30 milyon kullanıcılı bir senaryoda ABD gayrisafi yurtiçi hasılasını (GSYH) %0,4 oranında destekleyebileceğini ve 60 milyon kullanıcıyla %1’e çıkabileceğini tahmin ediyor.
GLP-1’lerle birlikte yapay zeka destekli ilaç keşfi gibi mevcut sağlık inovasyonu dalgası, ABD GSYİH seviyesini önümüzdeki yıllarda %1,3 oranında artırabilir, bu da mevcut döviz kurlarında yılda 360 milyar dolara eşdeğerdir ve %0,6 ile %3,2 arasında değişen bir artış potansiyeli vardır.

Aracı kurum, “Diğer gelişmiş pazarlardaki sağlık sonuçları genel olarak daha iyi olduğundan, etkilerin ABD’de diğer ülkelere kıyasla daha büyük olması muhtemeldir” diye ekledi.