1475141519_gsk_logo_2014Klasik Markalar, Aşı ve Kritik Hastalıklar Direktörlüğü’nü en verimli şekilde yönetilmesi amacıyla; Klasik Markalar & Kritik Hastalıklar İş Birimi ve Aşı İş Birimi olmak üzere iki farklı direktörlük olarak yapılandıran GSK Türkiye, birimlerin yönetimine iki önemli atama gerçekleştirdi. Yeni yapılanma sonrasında Klasik Markalar ve Kritik Hastalıklar İş Birimi Direktörlüğü görevine Ömür Akalın Erin getirilirken, Aşı İş Birimi Direktörlüğü görevini ise Yusuf Karagöz üstlendi.

 

21 Eylül 2016, İstanbul – 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olan Ömür Akalın Erin aynı yıl GSK Türkiye’ye Temel Farma Tanıtım Sorumlusu olarak katıldı. Yönetici Adayı programına dahil olarak sırasıyla; Temel Farma Ürün Müdürü, Aşı Kıdemli Ürün Müdürü, Aşı Bölge Müdürü, CNS Bölge Müdürü ve Temel Farma Grup Ürün Müdürü ve Temel Farma, CNS & Üroloji Tanıtım Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak Temel Farma, CNS & Üroloji İş Birimi Müdürlüğü görevini üstlenen Erin, 1 Ağustos 2016 tarihi itibariyle Klasik Markalar ve Kritik Hastalıklar İş Birimi Direktörlüğü olarak çalışmaya başladı.

 

2004 yılında GSK Türkiye’ye Aşı & Dermatoloji Tanıtım Sorumlusu olarak katılan Yusuf Karagöz ise Yönetici Adayı programına dahil olarak sırasıyla; Temel Farma & Aşı Ürün Müdürü, Aşı Kıdemli Ürün Müdürü, Metabolik ve Kardiyovasküler Bölge Müdürü, Aşı Kurumsal Satış Müdürü & Aşı Pazarlama Müdürü ve Dermatoloji İş Birimi Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak Aşı İş Birimi Müdürü olarak görevini sürdüren Karagöz, 01 Ağustos 2016 tarihi itibariyle Aşı İş Birimi Direktörü olarak atandı. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaseti Bilimi Bölümünden mezun olan Karagöz 2013 yılında da Koç Üniversitesi’nde E-MBA programını tamamladı.