“Ülkemiz ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat:2012/20) yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ülkemiz ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat:2012/20)” 26 Mayıs 2012 tarih ve 28304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ kapsamında, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde, 1/1/2013 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılması planlanan ve ilaç üretiminde kullanılan maddelerin de yer aldığı liste yer almakta.

Ekte sunulan Tebliğ’de görüleceği üzere, söz konusu listedeki ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya otonom tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen firmaların; 31/12/2011 tarihli ve 28159 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2012/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, İthalat:2012/20 Tebliğinin yayım tarihinden (26 Mayıs 2012) itibaren en geç on gün içinde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmekte.

Ek: Ülkemiz ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat:2012/20)