Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü lisansüstü öğrencilerini bekliyor.

 

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün kuruluş amacı, evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için bir ayağı bilişim teknolojisi olan disiplinlerarası lisansüstü eğitimlerle üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplumun yararına çerçevesinde amaçlamakta.

Bilişim Enstitüsü mesleki yenilenme eğitimlerine önem veren Bilişim Sektörünün önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından biri olmayı istemekte.

Bilişim Enstitüsü bu konuda genel olarak benimsediği amaçlar şunlar:

1) Bilişim teknolojisini kullanmak durumunda olan mesleklerde işgücü kalitesini yükseltmek;

2) Disiplinlerarası verilen eğitim-öğretimin bir ayağı olan üreysel nitelikli bilişim teknolojisinin ulusal ve evrensel kalkınmaya fark edilir katkılar getirmesini sağlamak;

3) Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nün uygulama alanına göre özelleşmiş disiplinler arası anabilim dallarında lisansüstü eğitim görmenin tercih edilir olmasını sağlamak.

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü