Hasta derneklerinin gelişimlerini desteklemek amacı ile Brezilya’da geliştirilen proje Türkiye’de.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün önem kazanan hasta derneklerinin topluma daha faydalı olmaları için ICBA – Uluslararası Kapasite Geliştirme İttifakı ile yürütülen eğitim programı Türkiye koşullarına uyarlanarak faaliyete geçirildi. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ve Novartis Onkoloji işbirliği ile gerçekleştirilen, 10 dernek ve vakfın katıldığı “Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme”  programı,  “iş” yöntemlerini aktararak derneklerin hasta, hasta yakınları ve topluma doğru şekilde erişmelerini ve onlara destek vermelerini sağlamayı amaçlıyor.

Brezilya’da FIA İşletme Fakültesi ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın yönetim kalitesini destekleme misyonuna sahip, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan GESC Enstitüsü işbirliği ile geliştirilen “Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme ” programı, aralarında İspanya, Fransa, Bulgaristan ve Yunanistan’ın da bulunduğu birçok ülkede de hasta derneklerine yönelik olarak yürütülüyor. Türkiye’de Haziran ayında verilmeye başlayan eğitimlerin sonuncusu 3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’nde tamamlandı ve katılımcılara sertifikaları verildi. Türkiye’de yapılan eğitimlere; Akromegali ile Yaşam Derneği, Europa Donna Türkiye, Genç Birikim Derneği, Meme Sağlığı Derneği, Sağlıkta Umut Vakfı, Trabzon Umut ve Savaşım Derneği, HASVAK Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım vakfı, İstanbul Kanser Hastaları ve Yakınları Derneği, Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği ve Sivas Kanser Hastaları Derneği katıldı.

Eğitime katılan dernek ve vakıf yetkilileri programın iş yöntemlerinin öğrenilmesinde ve uzmanlaşmada çok faydalı olduğunu belirterek programdan edindikleri bilgilerle daha etkin çalışmalara imza atabileceklerini ifade ettiler. Katılımcılara,  stratejik yönetimden proje yönetimine; fon yaratmadan finansal kaynakların yönetimine, pazarlama ve iletişimden, insan kaynakları ve kalite yönetimine kadar birçok alanda eğitim verildi.

Novartis Onkoloji olarak yerel hasta derneklerinin profesyonel yetkinlik düzeylerini geliştirebilmelerini desteklemek amacı ile, dünya genelinde destekledikleri bu önemli projeyi Türkiye’de de uygulamaya başladıkları için çok mutlu olduklarını belirten Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ; “İnanıyoruz ki; bu eğitim programları yardımı ile dernekler hastaların ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçlara en iyi nasıl yanıt verebileceklerine ilişkin bilgi düzeylerini artıracak, bu şekilde de topluma daha faydalı çalışmalara imza atabilecekler” dedi.

Sivil hayatın geliştirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarının çok daha güçlü olmasını desteklemeye yönelik bu önemli projenin kendileri için de büyük önem taşıdığını belirten Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ise; “Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, MBA programlarındaki bilgi birikimini toplum için önem taşıyan projelerde sosyal sorumluluk bilinci ile paylaşıyor. Koç Üniversitesi – Novartis Onkoloji projesi bunun çok güzel bir örneğidir” dedi.  Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Program Koordinatörü Levent Bağcı, Koç Üniversitesi öğretim görevlileri, mezunları ve konusunda uzman konuk konuşmacıların katılımı ile yürütülen programın yedi modülden oluştuğunu ve başarı ile gerçekleştiğini belirtti.