Diverse medication in glasses monodose along with insulin injectors in hospital, conceptual imageDiverse medication in glasses monodose along with insulin injectors in hospital, conceptual image

AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Bilişim Komisyonu Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan; “Bakanlık görüşüne esas teşkil etmek üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu yazıda enjeksiyon ve damar yolu açma gibi küçük işlemler için dahi vatandaştan yazılı belge alınması gerektiği belirtildi. İlk önce onaya gerek yok dendi ancak son yazı ile onay almalısınız vurgusu yapıldı” dedi.

Dr. Eryazğan, Sağlık Bakanlığı’nın “Enjeksiyon Uygulamaları Hakkında Genelge” konulu genelgesinde, “enjeksiyon uygulamaları büyük cerrahi işlem olmadığı için, hastaların sözel olarak bilgilendirilmesinin yeterli olduğu, yazılı onam alınmasının zorunlu olmadığı belirtiliyordu. Ancak Bakanlık son yargı kararları nedeniyle son görüşünü değiştirmek zorunda kaldı” diyerek konuyu şu şekilde açıkladı. “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Bakanlık görüşüne esas teşkil etmek üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu 18.03.2020 tarihli yazıda; yargı kararlarında yapılan tıbbî uygulamanın sonuçları ve olası komplikasyonları hakkında hastanın rızasının alındığının ispatlanamaması ve Bakanlıkça dosyaya belge sunulamaması sebebiyle manevi tazminat taleplerinin kısmen kabul edilmeye başlandığı belirtiliyor. Bu nedenle; yargı kararları esas alınarak- enjeksiyon ve damar yolu açma gibi küçük tıbbi ameliyeler de dahil- bütün tıbbî işlemler için ilgililerin bilgilendirilmiş yazılı onamlarının alınmasının ispat bakımından uygun olacağı belirtiliyor.”

Acil servislerde her serum için hastadan imza alınması mı gerekiyor?

Aile Hekimi Dr. Hacı Yusuf Eryazğan; “Söz konusu yazıdan, acil servislerde dahi hastalara serum takmadan

Doctor giving an injection to the patient

iğne yapmadan 1 sayfalık ayrıntılı bir yazı okutulup, sonrasında hastanın imzasının alınması gerektiği anlaşılıyor. Bu durumun en kısa sürede Bakanlık tarafından açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu konuda daha açık ve net bir yazı bekliyoruz” diyor.