TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ilacın gücünü ticari isminden değil içindeki etken maddesinden aldığını ifade ederek, “Reçetelerin etken madde ile yazılması ülkemiz için yerli ilaç politikamızı oluşturacak ve ilaç için bütçemizden dış ülkelere akan para azalacaktır” dedi.

 

TEİS’ten yapılan açıklamada, “Son zamanlarda bazı hekimlerin, reçetelerde yazan ilaçların yerine eczacılar tarafından verilen eşdeğerlerinin kullanılmamasını ifade ettikleri yolunda şikayetler gündeme gelmektedir” denildi. 

Hekimlere reçetelerine firma adı ile değil etken madde adı ile ilaç yazması için çağrıda bulunan TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, etken madde ile yazılan reçeteden tasarruf sağlanacağını da belirtti. Eşdeğer ilacın (jenerik ilaç) orijinal ilaçlarla aynı etken maddeyi aynı miktarda içerdiğinin, aynı farmasötik özelliklere sahip olduğunun, hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığının çalışmalarla kanıtlanmış olduğunu ifade eden Saydan, “Orijinal ilaç ile eşdeğer ilacın kandaki saniyedeki dağılım miktarı bile aynı olmak zorunda” diyerek, eşdeğer ilaçların aynı etkiyi sağlamadığı yönündeki söylemlerin de hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını belirtti.

Saydan, bir firmanın orijinal ilacı ile diğer bir firmanın eşdeğer ilacının aynı tedaviyi sağladığını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bilinmelidir ki; sağlık sektörünün en önemli halkalarından biri ilaçtır. Eşdeğer ve referans ilaçlar, ilaç endüstrisinin vazgeçilemez iki koludur. Reçetelere ilaç yazılırken ticari marka isimlerinin değil, etken maddesinin yazılması gerekmektedir. Çünkü, ilacın etkisi ticari isminden değil, etken maddesinden gelmektedir. Hastaları iyileştiren ilaçların ticari isimleri değil etken maddeleridir. Birçok ülkede reçeteler hekimler tarafından hem etik olması, hem de ticari reklam yapılmaması amacı ile etken madde olarak reçetelendirilmektedir.”

Saydan, reçetelere ilaçların ticari ismi yerine etken maddesinin yazılmasının faydalarını şöyle sıraladı:
“-İlaç firmalarının, hekimler üzerindeki yanlış uygulamaları son bulacaktır.
-Hekimler reçete yazarlarken ticari isme bağlı kalmayacak ve “etik’ çalışma imkânı bulacaklardır.
-İlaç firmalarının promosyon vb çalışmaları çok azalacağı için gereksiz ilaç yazılımı ve tüketimi çok azalacaktır
-Yerli ilaç sanayinin dışa bağımlılığı azalacak ve yerli ilaç sanayine destek olunacaktır.”

TEIS Genel Başkanı Saydan, açıklamasının sonunda ise “Eşdeğer ilaç doğru ilaçtır. İlaç gücünü ticari isminden değil içindeki etken maddesinden alır. Reçetelerin etken madde ile yazılması ülkemiz için yerli ilaç politikamızı oluşturacak ve ilaç için bütçemizden dış ülkelere akan para azalacaktır. Böylece dışa daha az bağımlı bir ülke olabileceğiz” dedi.