Hizmet Kalite Standartları Toplantısı yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi, Hizmet Kalite Standartları “ bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Hastane Başhekimleri, Başhekim Yardımcıları, Hastane Müdürleri ve Müdür Yardımcıları, Başhemşire ve Başhemşire Yardımcıları, Hastanelerde Kalite Birimlerinde görev yapan personel ile bütün servis ve birim sorumları, İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden bazı çalışanlar katıldı.

Toplantıda, Sağlık Müdür Yardımcısı ve İl Performans ve Kalite Koordinatörü Dr. Bilge Kağan KAYA ; “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ile ilgili bilgiler vererek Yönerge kapsamında Kamu Hastaneleri ve 112 Komuta Kontrol Merkezinin yerine getirmesi gereken Hizmet Kalite Standartlarını anlattı. Kalite Yönetim Direktörlerinin görev ve sorumlulukları ve Kurum yöneticilerinin bu sürece katkılarının önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Bilge Kağan KAYA, İl genelindeki Kalite Standartlarımızı yükseltmek ve öz değerlendirme yaparak sonuçlarının değerlendirilmesi amacı ile Kalite Yönetim Direktörleri ile 3 ayda bir toplantı yapacaklarını da belirtti.