I. Genç İstatistikçiler Sempozyumu, 10-11 Eylül 2013’te…

 

I. GENÇ İSTATİSTİKÇİLER SEMPOZYUMU (GİS 2013)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

BEYTEPE, ANKARA, 10-11 eylül 2013 

Değerli İstatistikçiler, 

I. Genç İstatistikçiler Sempozyumu (GİS 2013), Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü ev sahipliğinde, 10-11 Eylül 2013 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir. 

Bu kongrenin amacı, İstatistik bilimine gönül vermiş, istatistiksel yöntemleri kullanan genç akademisyen ve uygulamacıları bir araya getirmektir. I. Genç İstatistikçiler Sempozyumu’na istatistikle uğraşan 40 yaş ve altı tüm akademisyen ve uygulamacıları davet ediyoruz. 

Genç İstatistikçiler Sempozyumu’na türkçe sözlü bildiri, poster sunumu ile ya da dinleyici olarak katılınabilir. Sempozyum sadece bu konularla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki genel başlıkları kapsamaktadır: 

Aktüerya ve Sigortacılık 
Benzetim Teknikleri 
Biyoistatistik 
Bulanık Mantık Uygulamaları 
Çok Değişkenli İstatistik 
Deney Tasarımı ve Varyans Analizi 
Ekonometri 
Kalite Kontrol 
Matematiksel İstatistik 
İstatistiksel Modelleme 
Olasılık Teorisi 
Olasılıksal Süreçler 
Optimizasyon 
Ölçme Değerlendirme 
Örnekleme Yöntemleri 
Parametrik Olmayan Tahmin Teknikleri 
Regresyon Çözümlemesi 
Risk Yönetimi 
Sezgisel Algoritmalar 
Sosyal Bilimlerde İstatistik 
Veri Analizi 
Veri Madenciliği 
Yapay Sinir Ağları 
Yaşam Çözümlemesi 
Zaman Serileri 

Etkinlikle ilgili tüm bilgilere www.gis2013.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

GİS