Hipertansiyon hastalarında kalp-damar risk faktörlerini belirleyen i-search çalışması tamamlandı!

 

Dünya çapında 26 ülkeden 1750 merkezin katılımı ile yürütülen çok uluslu i-SEARCH çalışması tamamlandı. Hipertansiyon hastalarında, kalp-damar risk faktörlerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada, hipertansiyon hastalarında kalp-damar hastalık riskinin önemli bir belirtisi sayılan idrarda mikroalbuminüri (MAU) sıklığı ölçümleri yapıldı. Normalde idrarda 30mg/gün’e kadar albümin (kan plazmasında bulunan protein) atılırken, bu rakam 30-300 sınırlarına ulaştığında mikroalbüminüri ortaya çıkıyor. Mikroalbuminüri, sadece diyabetik hastalarda değil, diyabeti olmayan hipertansif hastalarda da kalp-damar hastalıkları ve nefropati ile ilişkili hastalık ve ölüm riskinin bağımsız bir risk faktörüdür.

 

Koroner arter hastalığı olanlarda, mikroalbuminüri değerleri daha yüksek olma eğiliminde

i-SEARCH çalışmasının Türkiye kolu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Kozan’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye’den toplam 1926 hastanın alındığı çalışmaya katılanların ortalama yaşı 57, ortalama hipertansiyon süreleri ise 7 yıl olarak belirlendi.

Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’de mikroalbuminüri sıklığı yüzde 64,7 iken, kadın ve erkek cinsiyetler arası fark gözlenmedi. Çalışmaya katılan hastaların tamamına yakınında (yüzde 96,8) hipertansiyona ek olarak bir veya daha çok sayıda kalp-damar hastalığı risk faktörü (miyokard infarktüsü veya koroner arter hastalığı için aile öyküsü, diyabet, dislipidemi, fiziksel egzersiz eksikliği veya sigara içme) belirlendi. Koroner arter hastalığı olanlarda, mikroalbuminüri değerleri daha yüksek olma eğilimindeydi.

Çalışmanın sonucunda; mikroalbuminüri testlerinin, hipertansiyon hastalarında gelişebilecek olan kardiyovasküler hastalık ve ölüm risklerini değerlendirmede rutin olarak kullanılabilecek tarama ve izleme aracı olduğu ortaya konulmuş oldu.