I. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresine poster göndermek için gerekenler.

POSTER BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

1. Bildiriler e-mail aracılığıyla [email protected] adresine gönderilmelidir. Tüm bildiriler POSTER sunum olarak değerlendirilecektir. 

2. Bildiri yazımı 750 kelime ile sınırlandırılmıştır.

3. Bildiriler aşağıda belirtilen ana konulara göre hazırlanmalıdır. Seçilen ana konu word dosyasının başına belirtilmelidir.

4. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri Times New Roman fontunda, 12 punto’dur.

5. Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.

6. İki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.

7. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

8. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.

9. Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.

10. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiri sahiplerinin kongreye kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

11. Bilimsel Komite değerlendirmesi sonuçları, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adresinize gönderilecektir.

12. Posterler 70 X 90 cm boyutlarında hazırlanarak kongre merkezinde ayrılmış olan poster alanına asılmalıdır. Posterlerin asılması için gerekli malzemeler organizasyon komitesi tarafından sağlanacaktır. Posterlerin tümü kongre süresince poster alanında asılı kalacaktır.

13. Bildiri gönderimi ile ilgili her türlü sorunuz için [email protected] adresine başvurabilirsiniz.

 

ANA KONULAR

 • Klinik Araştırma Merkezleri
 • Klinik Araştırma Eğitimi
 • Klinik Araştırmada Advers olaylar veya Farmakovijilans
 • Klinik Araştırmacı
 • Klinik Araştırma Yardımcıları
 • Klinik Araştırma Hemşireliği
 • Klinik Araştırmada Lojistik
 • Klinik Araştırma Süreçleri (sorunlar vb.)
 • Bilgilendirilmiş olur
 • Olgu Rapor Formu
 • Dökümantasyon
 • Etik Kurullar
 • Yasal Mevzuat
 • Klinik Araştırma İstatistikleri
 • Diğer

SON TESLİM TARİHİ

Son bildiri özeti gönderme tarihi 22 Mart 2013’ dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Yapılmış olan bildiri başvuruları geri çekilmeyecektir.

 

GERİ BİLDİRİM

Bildirilerin kabul edilip edilmediği ile ilgili bildirim 19 Nisan 2013 tarihinden itibaren yapılacaktır. E-posta yoluyla ön kabul/red bildirimleri gönderilecektir; bu nedenle, e-posta adreslerinize 26 Nisan 2013 tarihine kadar yazılı bir bildirim almadıysanız, lütfen SERENAS Turizm ile temas kurunuz.

Sonay Alpaydın

Buse Ertan

Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.

Telefon : +90 (312) 440 50 11

Faks :     +90 (312) 441 45 62