İEGM elektronik rapor hakkında duyuru yayımladı.

DUYURU:

İnsan kanı ve plazmasından endüstriyel yöntemlerle kamu yada özel kurumlar tarafından elde edilen kan bileşenlerine dayalı kan ürünlerinin ruhsatlandırılma, ithalat/üretim izni, ihracat ve reçete bazında takip ve denetimi İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.

Faktör içeren kan ürünlerinin reçete edilebilmesi ancak Hemofili takip karnelerindeki reçeteleme(turuncu) ile mümkün olabilmektedir. Hemofili Takip Karneleri ilk defa düzenlenebildiği gibi karnelerin bitmesi veya kaybedilmesi durumlarında yenileme şeklinde olabilmektedir. Karnenin düzenlenmesi ve hastaya ulaştırılması aşamalarında geçen sürenin hasta aleyhine olmasının önüne geçilmesi amacıyla 01.04.2009 tarihinden itibaren Hemofili Takip Karnesi düzenleme ilkelerinin belirlenmesi ve verilecek karnelerin illere temini İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce sağlanması koşulu ile Hemofili Takip Karneleri hastanın ikamet ettiği yada tedavi gördüğü ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmeye başlanmış olup Sağlık Müdürlüğü tarafından hemofili karnesi düzenlenebilmesi için istenilen belgeler arasında sağlık raporu koşulu da aranmaktadır.

Ancak sağlık raporunda elektronik raporlama sistemine geçilmesi nedeni ile Medulla sisteminde kaydedilen e-raporlar eczane uygulamasından görüntülenmekte olup İl Sağlık Müdürlükleri eczane uygulaması kullanıcıları tarafından e-rapor bilgilerine ulaşılabilmektedir.