İEGM’yapılan elektronik başvurularda yaşanan kesintiye dair açıklama geldi.

Açıklamaya göre, E-Başvuruların kabulü için kullanılan sistem, yaşanan elektrik kesintisinden kaynaklı yavaşlıktan dolayı etkin kullanılamamakta. Bu durumun düzeltilmesi amacıyla yapılan çalışmalar halen devam ediyor.

Bu süreçte, firmaların işlerinin aksamaması için ikinci bir duyuruya kadar İEGM’ye acil yapılması gereken başvurular sadece kağıt kopya halinde kabul edilecek. Ancak, bu dönemde yapılan başvuruların ön yazılarında sistemin açılmasından sonra aynı başvurunun elektronik olarak yapılacağına dair bir taahhütün verilmesi gerekmekte.

NOT: İşlemlerin hızlı yürütülebilmesi ve ortaya çıkabilecek aksaklıkların önlenebilmesi için sadece aciliyeti olan başvuruların yapılması istenmekte.

Med-litera tıbbi yazım
Medikal istatistik, literatür temin, tercüme destek hizmetleri