İEGM tarafından yapılan duyuruda Hastane Takas Web Servislerinin kullanıma açıdığı belirtildi.
Buna bağlı olarak;
2-) Teknik Dokümanlar sayfası güncellendi.