İEGM, İlaç Takip Sistemi Projesi Faz 2 çalışmaları kapsamında çeşitli uyarılarda bulundu.

DUYURU

İlaç Takip Sistemi Projesi Faz 2 çalışmaları kapsamında aşağıdaki konuların ilgililerle paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Faz 2, 01 Ocak 2012 tarihinde devreye alınacaktır. Herhangi bir erteleme söz konusu değildir. Mevcut stokların oluşturabileceği problemleri engellemek maksadıyla iş akışı aşağıda belirtilen şekilde tanımlanacaktır.

a) Bildirim tarihi 01 Ocak 2012 den önce olan ürünler için mevcut iş akışı çalışmaya devam edecektir.

b) Bildirim tarihi 01 Ocak 2012 ve sonrası olan ürünler için Faz 2 kriterleri kontrolü yapılacaktır.

c) Bildirim tarihi 01 Ocak 2012 den önce olan ürünler ilk gördükleri aksiyon ile birlikte sahibiyet bilgisi kazanacak ve (b) maddesinde tanımlanmış olan ürünler gibi işlem görecektir.

2. 30 Ağustos 2011 tarihinde son bulan anket sonuçlarına göre PTS XML formatı zorunlu hale getirilmiştir.

3. Her tür taşıma birimi için SSCC barkod kullanılacaktır. Konuyla ilgili Beşeri İlaçlar Barkod Uygulama Kılavuzu Sürüm 1.4 yayınlanmıştır. Her firma ve firmaya ait lokasyon kendi GLN’sini kullanarak SSCC barkod oluşturacaktır. Bu sebeple fason üretici ve depolarında GS1 Türkiye ile irtibata geçerek kendilerine ait GLN temin etmeleri ve İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. (ayrıntılı bilgi için http://gs1.tobb.org.tr)

4. Paket Transfer Sistemi (PTS) Web servisleri devreye alınmıştır, aşağıda PTS ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir.

a) İlgili web servisler için endpoint adresleri  aşağıda verilmiştir.

i. Paket Gönderme Web Servisi; http://pts.saglik.gov.tr/PTS/PackageSenderWebService

ii.Paket Alma Web Servisi; http://pts.saglik.gov.tr/PTS/PackageReceiverWebService

iii. GLN Servisi; http://pts.saglik.gov.tr/GlnServices/GlnReceiverService

iv. Paket Detay Bilgisi Web Servisi; http://pts.saglik.gov.tr/PTSHelper/PackageTransferHelperWebService

b) Paket Transfer Sistemi Çalışma Prensipleri dokümanı güncellenmiştir.

c) PTS XML Standardı dokümanı güncellenmiştir.

d) PTS Kullanıcı dokümanı yayınlanmıştır.

5. Üretici Mal Alım ve Üretici Mal İade Web servisleri devreye alınmıştır.

a) İlgili web servisler için endpoint adresleri  aşağıda verilmiştir.

http://its.saglik.gov.tr/UreticiMalAlim/UreticiMalAlimReceiverService

http://its.saglik.gov.tr/UreticiMalIade/UreticiMalIadeReceiverService

b) Üreticiler arası satış mümkün hale getirilmiştir.

c) Web Servisleri Kılavuzu yeni sürüm  (sürüm 0.6 )içerisinde Üretici Mal Alım ve Üretici Mal İade Web servisleri hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır.