Global ilaç endüstrisi uygulama esaslarını ilaç üreticileri ve partnerlerinin faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletti.

Araştırma temelli ilaç endüstrisini temsil eden Uluslararası İlaç Üreticileri  ve Ortaklıkları (The International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMA), yeni nizamnamenin “uygulama için üst düzey rehberlik ilkeleri” içermekte olduğunu belirtmekte (Haber detayı: www.ifpma.org)

IFPMA Code of Practice 2012