Amaç ve Kapsam

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi ulusal hakemli, “peer-review” ve “çift-kör” sistemi ile makaleleri değerlendiren, önyargısız ve bağımsız bir dergidir.

Derginin yayım dili Türkçedir, ancak tüm basılan makalelerin başlık, özet ve anahtar kelimeleri İngilizce olarak da makalede yer almalıdır.

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı (Nisan, Temmuz, Kasım) yayınlanır.

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi; klinik araştırmalar, epidemiyolojik çalışmalar, gözlemsel çalışmalar ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, tıbbi teknik, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru-cevaplar ve tıp-eczacılık-biyoloji-veteriner-biyomedikal mühendislik-genetik mühendisliği vb. alanların gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, bilgi alışverişinin sağlanması, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunulması, dünyada ve Türkiye’de özellikle klinik araştırmalarla ilgili sektör haberlerinin duyurulması, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.

Yazarların editör tarafından davet edildiği çalışmalar “davetli derleme” kategorisinde değerlendirilir.

Dergimizin tüm editöryal ve yayıncılık süreci The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), The World Association of Medical Editors (WAME), The Council of Science Editors (CSE), The European Association of Science Editors (EASE), The Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan yayıncılık ilkelerine uygun olarak yapılmaktadır.

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ İLKELERİ

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi’ne gönderilen bilimsel yazılarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics) “Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları” dikkate alınmalıdır.

İntihal, verilerde sahtecilik ya da yanıltmacılık, çarpıtma, yayın tekrarı, bölerek yayınlama ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde kabul edilemez uygulamalardır.

Makale orijinal bir araştırma ise ilgili etik kuruldan onay ve araştırmaya katılmış insanlardan “bilgilendirilmiş gönüllü oluru (informed consent)” alınmalıdır.

Yayın Hakkı: İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi’nde yayınlanan yazılar, resim, şekil ve tablolar yayıncının yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir vasıta ile basılamaz, çoğaltılamaz. Bilimsel amaçlarla (kaynak göstermek kaydıyla) özetleme ve alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanan yazı, şekil ve resimlerden yazarları, ilan ve reklamlardan firmaları sorumludur.

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi halka açık yerlerde satılmaz. Sağlıkla ilgili kişi ve kurumlara abonelik  usulü veya bilgilendirme amaçlı gönderilir.

Açık Erişim: İnternet aracılığıyla İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi içeriğine, tüm araştırmacılar ücretsiz olarak erişebilir.

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi makale değerlendirme ve yayınlama işlemleri için herhangi bir ücret almaz.

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi hakemli bir dergidir.

YAYIMCI:

Omega Araştırma Organizasyon Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi (Omega)

Omega tüm işlemlerini elektronik ortamda internet üzerinden yürütmektedir. İşlemlerinizi “kullanıcı adı ve şifrenizi” kullanarak www.iyiklinikuygulamalar.com adresinden yapabilirsiniz.

Yeni kayıt olmak için; tıklayınız.

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi’ne makale göndermek için; tıklayınız. (Yalnızca bu yolla gönderilen makaleler işleme alınmaktadır.)

İKU İyi Klinik Uygulamalar Dergisi’ne abone olmak ve yayımlanmış diğer sayılarına ulaşmak için; tıklayınız.

Yayın Kurulu

Yazı İşleri Müdürü: Berk Özdemir

Editör: Dr. Ecz. Hilal İlbars

Onursal Editör: Prof. Dr. Hamdi Akan

İdari Editör: Berk Özdemir

İdari Editör Yardımcısı: Şafak Dülger

Hakemler:

  1. Prof. Dr. Mutlu Hayran
  2. Doç. Dr. Berna Terzioğlu Bebitoğlu
  3. Dr. Erdal Akalın