Hayvan Deneyleri Nasıl Yapılmalıdır?

Dr. Özgür Kasımay
Prof. Dr. Berrak Ç. Yeğen
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

 

İyi Klinik Uygulama Çalışmalarında Rutin Laboratuvarın Rolü
Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD ve E.Ü.T.F Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Kader Köse
Erciyes Üniveristesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD

Yrd. Doç. Dr. Cevad Yazıcı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD ve E.Ü.T.F Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezi Sorumlusu

  Çapraz Gruplu ve Kendi Kendine Kontrolü Çalışmalar
Doç. Dr. Oktay Özdemir
Omega CRO
  Ülkemizdeki Bir Tıp Fakültesinde Kanıta Dayalı Tıp Programı
Prof. Dr. Hamdi Akan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitim ve Bilişimi Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dal
ı
  Klinik Araştırıcılar İçin Etik İkilem
Çev: İ. Murat Kirtiş
Omega CRO
  DÜNYADAN HABERLER
 
  AJANDA: Kongre ve Seminerler