İlaç Kullanımı Çalışmaları

Ahmet Akıcı, Uzm. Dr., M. Ümit Uğurlu, Dr., Şule Oktay, Prof. Dr. 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
3Omega Araştırma, Organizasyon, Eğitim, Danışmanlık Şirketi

 Plasebodan Öteye İlaçtan Beriye Tedavi Etkileri
Yankı Yazgan, Prof. Dr. 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
 Farmakogenomik: Genetiğin Kişiselleştirilmiş İlaç Tedavisinde Kullanılması
Kemal Baysal, Doç. Dr. 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
 Mega Klinik Çalışmalar: Sert-Yumuşak Son Noktalar, Nereye?
Yağız Üresin, Prof. Dr. 
İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
 Sağkalım Analizi Yöntemleri-1
Oktay Özdemir, Doç. Dr. 
Omega-CRO
 Birleşik Krallık Tıp Araştırma Kurulu
Hamdi Akan, Prof. Dr. 
AÜTF Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 Yerel Etik Kurullarla İlgili Faydalı Bilgiler
Şule Oktay, Prof. Dr., Oktay Özdemir, Doç. Dr. 
Omega – CRO
 Forum: Modifiye Bilgilendirilmiş Olur İşlemleri
 Dünyadan Haberler
 Ajanda – Kongre ve Seminerler