Farmakoepidemiyolojik Araştırmalarda Veritabanlarının Kullanımı

Doç. Dr. Ahmet Akıcı, Dr. Ümit Uğurlu, Prof. Dr. Şule Oktay 
Marmara ÜTF Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD, Genel Cerrahi AbD, Omega- CRO

  Temel Farmakoekonomi İlkeleri
Doç. Dr. Oktay Özdemir 
Omega-CRO
  Avrupa’da Klinik Araştırma Veritabanı:EudraCT
Prof. Dr. Hamdi Akan 
AÜTF Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
  Etik Kurullar
Prof. Dr. Meral Tuncer 
Hacettepe ÜTF Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD Merkezi Etik Kurul Başkanı
  Türkiye’de Yerel Etik Kurullarının İşleyişi Üzerine Bir İnceleme
Doç. Dr. Oktay Özdemir
Omega CRO
  Yerel Etik Kurul Başkanlarının Gözüyle Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Prof. Dr. Haner Direskeneli
  İlk On Sayımızın Panoraması
  Nostaljik Haberler
  Bir Monitörün Anıları
  Ajanda – Kongre ve Seminerler