Klinik İlaç Araştırmalarında İstisnalar, Ticari Olmayan İlaç Araştırmaları Ve Avrupa Direktifi

Prof. Dr. Hamdi Akan 
AÜTF Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 İlaç Araştırmalarında Denetim
Ecz. Hilal İlbars, Dr. Seyfullah Dağıstanlı 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
 “Sonunu Düşünerek Başlamak” Consort Bildirgesi
Prof. Dr. Ayşegül Çakmak 
İstanbul Üniversitesi İstanbul TF, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AbD
 İlaç Endüstrisi İçin Popülasyon Farmakokinetiği Rehberi
Doç. Dr. M. Zafer Gören 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD
 Yerel Etik Kurul Başkanlarının Gözüyle Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Prof. Dr. Aytekin Oğuz
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD
 İnsanlarda Kullanıma Yönelik Tıbbi Ürünler Komitesi’nin (CHMP) Küçük Popülasyonlarda Yapılacak Klinik Çalışmalar Kılavuzu Taslağı
Dr. Devrim Doğan, Doç. Dr. Mutlu Hayran 
1Ufuk ÜTF Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji AbD
2Hacettepe ÜTF Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji AbD
 Bir Monitörün Anıları
Kartal Çetintürk 
Omega CRO
 Nostalji: Belgelerle Türk Eczacılığı
 Ajanda – Kongre ve Seminerler
Kartal Çetintürk 
Omega CRO