Yerel Etik Kurulların Standardizasyonu Toplantısı Açılış Konuşması
Prof. Dr. Meral Tuncer 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD Öğretim Üyesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurul Başkanı

  Yerel Etik Kurulların Görev ve Sorumlulukları
Sevinç Yazgan 
T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (emekli)
  Bakanlığın Karşılaştığı Sorunlar
Ecz. Hilal İlbars 
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
  Klinik (İlaç) Araştırma Dönemleri
Doç. Dr. Alper B. İskit 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD ve T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Merkezi Etik Kurul Üyesi
  İlaç Araştırmalarında Denetim
Ecz. Hilal İlbars 
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
  Yerel Etik Kurullarla İlgili Sorunlar
Prof. Dr. Yağız Üresin 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD Öğretim Üyesi, ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu Üyesi
  Endüstri Destekli Klinik Çalışmalar
Dr. Hakan Topaloğlu 
Pfi zer İlaçları Ltd. Şti. Klinik Araştırmalar Müdürü
  SOP Nedir, Niçin ve Nasıl Hazırlanır?
Prof. Dr. Mehmet Melli 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD
  Klinik Araştırmalarda Sigorta ve Bütçe
Dr. Yeşin Üresin 
Novartis Klinik Araştırmalar Müdürü
  İlaç Araştırmaları Yeni Yönetmeliği Neler Getirebilir?
Prof. Dr. Hamdi Akan 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Merkezi Etik Kurul Üyesi
  Türkiye’de Yerel Etik Kurulların İşleyişi Üzerine Bir İnceleme
Doç. Dr. Oktay Özdemir 
Omega CRO
  Nostalji Köşesi
  Haberler
  Toplantı ve Kongreler Ajandası