Ruhsatlandırma Öncesi ve Sonrası Klinik İlaç Araştırması Tasarımları 
Dr. Selda Emre Aydıngöz 
Serbest Tıbbi Yazar/Editör

Çapraz Gruplu Çalışmalar 
Doç. Dr. Oktay Özdemir 
Omega CRO

Gözlem Çalışmalarının İlaç Geliştirme ve İzlemindeki Yeri 
Nurşah Ömeroğlu 
Klinik Operasyonlar Müdürü Sanofi -aventis İlaçları Ltd. Şti.

Gözlemsel Araştırma Tasarımları 
Prof. Dr. Şule Oktay 
Kappa Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti.

Klinik Çalışma Dönemleri 
Dr. Selda Emre Aydıngöz 
Serbest Tıbbi Yazar/Editör

Faz 0 ya da Mikrodoz Çalışmaları 
Prof. Dr. Hamdi Akan 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

“Aydınlatılmış Onam/Rıza” “Sözde Onam” Olmasın? 
Doç. Dr. Hayriye Erbaş 
Ankara Üniversitesi, DTCF Sosyoloji Bölümü ve Biyoteknoloji Enstitüsü

Medikal Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Yaklaşımlarına Bakış
Doç. Dr. Murat Hayran
Omega CRO

Ziplenmiş Medikal İstatistik
Doç. Dr. Oktay Özdemir
Omega CRO

İlaç Endüstrisinde İlaç Güvenliliği İzlemi ve Uygulama Örnekleri
Ecz. Neslihan Güvenoğlu
Phizer İlaçları Ltd. Şti.
Ürün Güvenliliği Sorumlusu

Nostalji Köşesi   /   Haberler   /   Toplantı ve Kongreler Ajandası