2008 Yılı Türkiye Klinik İlaç Araştırmaları
Uz. Dr. Berna Terzioğlu, Dr. Ecz. Hilal İlbars, Dr. Hanefi Özbek

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğe Bakış Yenilikler, Sorunlar ve Beklentiler 
Prof. Dr. İ. Hakkı Ayhan 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 
Dr. Hanefi Özbek 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve Getirdikleri 
Dr. Ecz. Hilal İlbars 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Klinik İlaç Araştırmaları Şube Müdürü

Araştırıcı Gözüyle Klinik Araştırmalar Yönetmeliği 
Prof. Dr. Ahmet Demirkazık 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Sponsor Gözüyle Yeni Yönetmelik 
Dr. Yeşin Üresin 
Novartis Klinik Araştırmalar Müdürü

Yeni Klinik Araştırmalar Yönetmeliği’ne Etik Kurul Üyesi Gözünden Bakış 
Prof. Dr. Rüştü Onur, Doç. Dr. Mutlu Hayran
1Hacettepe Üniversitesi Etik Kurul Başkanı
2Hacettepe Üniversitesi Etik Kurul Üyesi

Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Gözüyle Yeni Yönetmelik 
Dr. Oğuz Akbaş 
Monitör Medikal Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti

Türkiye’de Etik Kurul Çalışma Usulleri 
Dr. Ecz. Hilal İlbars, Uz. Dr. Ayşe Ayaz, Prof. Dr. Hamdi Akan

Nostalji Köşesi   /   Haberler   /   Toplantı ve Kongreler Ajandası