Bu Sayıda 
Ajlan Tükün 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Etikolegal Açıdan Genetik Araştırmalar 
Doç. Dr. Nüket Örnek Büken, Yrd. Doç. Dr. Nüket Yürür Kutlay 
*Hacettepe Üniversitesi Deontoloji-Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD

Biyobankalar ve Etik 
Prof. Dr. Meral Özgüç & Uz. Bio. Ayşe Yüzbaşıoğlu 
H.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve DNA/Hücre Bankası

Biyolojik Örneklerin Hazırlanması, Nakledilmesi, Çalışılması: Etik ve Etkinlik 
Prof. Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Ünitesi Öğretim Üyesi

Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması: Araştırma ve Hak Talepleri İkilemi 
Prof. Dr. Feride İffet Şahin 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Klinisyen Açısından Genetik Araştırmalar ve Biyolojik Materyal Formu 
Dr. Sadi Güleç 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Genetik Araştırmalarda Karşılaşılan Ahlaki Değer Sorunları Örnekler Özelinde 
Doç. Dr. Serap Şahinoğlu 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji AD

Genetik Danışmanlık Genetik Testlerin Yer Aldığı Klinik Araştırmalarda Ortaya Çıkan Tıbbi Gereklilik 
Doç. Dr. Hatice Ilgın Ruhi 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Adli Tıpta Genetik Araştırmalar 
Doç. Dr. Erhan Büken 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Nostalji Köşesi   /   Haberler   /   Toplantı ve Kongreler Ajandası