Bu sayıda
Prof. Dr. Semra Şardaş
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Anabilim Dalı ve Farmakogenetik İlaç Güvenliliği Birimi Başkanı

Bireysel Farklılığın İlaç Metabolizmasındaki Önemi
Ece Genç, Mahmut Özer
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Kanıta Dayalı Öngörüsel ve Bireye Özgü Tıp Yeni Genetik ve Uygulamaları
Dr. Candan Hızel,PHD,HDR
Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı
C2H-Vichy Genomics, Fransa, Kanada
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakogenetik İlaç Güvenliği Birimi Sorumlu Danışmanı

İstenmeyen Ciddi İlaç Etkilerine Farmakogenetik Yaklaşım: Öngörülemeyen Etkiler ve Aşırı Duyarlılık Yanıtları
Prof. Dr. Şule Gök
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Postgenomik Tıp ve “-OMICS” Teknolojileri
Vural Özdemir1, Mehmet Ağırbaşlı2
1
Center of Genomics and Policy Department of Human Genetics, MCGill University, Faculty of Medicine, Canada
2Kardiyoloji Bölümü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Onkolojide Farmakogenomik: “Onkogenomik”
Mutlu Doğan, Ahmet Demirkazık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkolloji Bilim Dalı

Psikogenomik: Psikiyatride Bireye Özgün Tedavi Uygulamaları
Doç. Dr. Esra Sağlam1, Uzman Dr. İ. Yaman Sağlam2
1
Maltepe Üniversitesi Tıp Fkültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
2Göztepe Medical Park Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı Direktörü

Nostalji   /   Haberler   /   Toplantı ve Kongreler Ajandası