İEGM, kozmetik ürünlerle ilgili olarak bir duyuru yayımladı.
DUYURU:
Kozmetik ürünler için yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, yazışmalardan ve postadaki gecikmelerden kaynaklanan zaman kaybını önlemek amacıyla, bazı işlemlerin, bilgilendirmelerin Bakanlığımız ve Müdürlükler arasında e-posta ile yürütüleceği evvelce duyurulmuştu.

Bakanlığımız ile İl Sağlık Müdürlükleri arasındaki iş akışı ve iletişimi hızlandırmak amacıyla kullanılan mail iletişimine cevaben resmi yazı düzenlenmesi durumunda Bakanlığımız mailinin bir örneğinin resmi yazıya eklenmesi hususuna özen gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca; aktif olarak “kozmetik ürün” denetimi yapan ve  Kozmetiklerde Piyasa Gözetimi ve Denetimi konusunda Bakanlığımızdan eğitim almış olan personelden  bir temas kişisi belirlenmesi gerektiği duyurulmuş olmasına karşın bazı İl Sağlık Müdürlükleri bu bilgilendirmeyi halen yapmamıştır.
Bu nedenle temas kişisi bilgisi vermemiş olan İl Sağlık Müdürlüklerinin, bu personelin İsim, unvan, çalıştığı şube, telefon numarası bilgilerinin,    resmi e-posta adreslerinden, Bakanlığımız [email protected] adresine ivedilikle bildirilmesi gerekmektedir.