Türkiye ilaç endüstrisinden gelen açıklamalara göre, son yapılan düzenlemelerle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yüzde 9.5 ek indirim sağlandı; geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçe kısıtlamalarının yükünü endüstri üstlendi.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği (TİSD) tarafından yapılan ortak açıklamada, yapılan son düzenlemeler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yüzde 9.5 ek indirim sağlayan Türkiye ilaç endüstrisinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bütçe kısıtlamalarının yükünü üstlendiği bildirildi. Açıklamada, ilaç endüstrisinin, hükümetin bütçe sıkıntısının aşılması ve hastaların ilaca erişiminin olumsuz yönde etkilenmemesi için daha önce birçok kez gösterdiği özveriyi yine ortaya koyduğu vurgulandı. Türkiye’de “Sağlıkta Dönüşüm” kapsamında önemli reformların uygulamaya konulduğunun belirtildiği açıklamada, ilaç ve sağlık hizmetlerineerişimin, olması gerektiği gibi, sürekli arttığı bir ülke olduğunu unutmamak gerektiğine dikkat çekildi.

Günümüzde hastaların tedavi olanaklarının ve doktorlara başvuru sıklığının sürekli yükseldiği, bunun da doğal olarak ilaç kullanımını arttırdığı ifade edilerek, “Bu bakımdan, sürdürülemez bir fiyat indirim sistemine odaklanarak ve ihtiyacı yansıtmayan bir bütçe ile kısıtlama yaparak ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin devamını sağlamak ve kalitesini yükseltmek mümkün değildir. 2011 bütçesinin geçmiş yıla göre daha yüksek olması gerekmektedir. Dar bir bütçe ile çıkılan yolda sadece fiyat indirimi ile bütçeyi dengeleme gayretleri ilaç tedarik zincirini risk altına sokmaktadır. Türkiye ilaç sektörünü çatıları altında toplayan AİFD, İEİS ve TİSD olarak; kamunun verdiği ilaç hizmetinin yaygınlığı ve kalitesi ile bağdaşmayan ilaç bütçelerinin sürdürülebilir olmadığını ifade etmek isteriz” denildi.

Bu kapsamda, öncelikle hükümetimin ilaç bütçesini sektörle diyalog ve mutabakat içinde gerçekçi bir şekilde oluşturmasının Türkiye’nin ve hastaların yararına en uygun yol olacağına değinilen açıklamada, şu açıklamalara yer verildi:

“Son yapılan ve gelecekte yapılması muhtemel fiyat indirimlerinin sektör üzerinde sarsıcı etkiler yaratacağı kuşkusuzdur. Yapılan son düzenlemelerle Türkiye’de ilaçlar Avrupaülkelerinin en ucuzunun yüzde 30 ila yüzde 50 altında fiyatla satılmak durumunda olacaklardır. İleri ilaç teknolojilerinin ülkemize transferi ve ülkemizde ilaç üretimi ciddi bir risk altındadır.”(ANKA)