İlaç giderleri artmadı, SGK’lı sayısı arttı.

 

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun çıkarttığı her yeni uygulamada ilaç giderlerindeki “sözde” artışın ardına saklandığını iddia ederek, “Oysa ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, TBMM’de milletvekillerinin soru önergelerin verdiği cevapta; ilaç giderlerinin 2008’de 10 milyar 717 milyon TL, 2009’da 13 milyar 161 milyon TL, 2010’da 13 milyar 468 milyon TL olduğunu açıkladı. Buradan da anlaşılacağı üzere; 2010 yılının Ocak ayında SGK kapsamına alınan konsolide bütçeye tabi kurumların personelleri ve bakmakla yükümlü oldukları 7 milyon 235 bin kişinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki askeri ve sivil personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin SGK kapsamına alınmasına rağmen artış oranı yok denilecek kadar azdır” diye konuştu.

“İlaç ve sağlık harcamaları basit bir gider kalemi değildir”

İlaç ve sağlık harcamalarının basit bir gider kalemi değil; toplum sağlığına, ülke ekonomisine ve ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Saydan, “Harcama kalemi ilaç ve dolayısıyla da sağlık olunca, elde edilen toplam faydanın basit maliyet hesaplarıyla görmezden gelinerek sağlık harcamalarında artış olarak görülmesi son derece yanlış bir tutumdur. Üstelik ortada herhangi bir artış varsa dahi, bu 2010 Ocak ayında SGK kapsamına alınan milyonlarca vatandaşımızın eklenmesiyle meydana gelen bir artış miktarıdır” dedi. Saydan açıklamasına şöyle devam etti:

“SGK’nın bu konudaki söylemlerinde vatandaşları yanlış yönlendirmemesini, bunları bahane göstererek yapılan tasarruf tedbirleri adı altındaki uygulamalarla vatandaşları ve eczacıları mağdur etmemesini istiyoruz.”

“Eczacılar Maliye Bakanlığından alacaklı”

Konsolide bütçeye bağlı kurumların tedavi ve ilaç ödemelerinin 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren SGK’ya devredilmesinin ardından, devir öncesi dönemde konsolide bütçeye bağlı kurumlarla anlaşması olup, Kuruma teslim ettiği 2009 yılına ve 2010 yılının 15 Ocak 2010 tarihine kadar olan bölümüne ait ilaç fatura bedellerini halen alamayan eczacıların bulunduğunu iddia eden Saydan, “Eczacılarımız, vergisini zamanında ve eksiksiz öderken, Maliye Bakanlığının 2 yıldır eczacılarımızın fatura bedellerini görmezden gelerek ödememesi kabul edilemez bir tutumdur. Bakanlık bütçesi için küsurat sayılan, ancak eczanelerimizin bütçesi için kurtarıcı olacak bu ödemenin bir an önce yapılması için Maliye Bakanlığını göreve çağırıyoruz” dedi.