İEGM’den İlaç Güvenliği Sorumlularına Yönelik Farmakovijilans Eğitimi…

Yapılan duyuruya göre, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce 11 Mart 2011 tarihinde ilaç güvenliliği sorumlularına yönelik olarak farmakovijilans eğitimi düzenlenecek. Eğitim, Genel Müdürlük binasında 3. kat büyük toplantı salonunda yapılacak. Katılım 60 kişi ile sınırlı olacak. Bu nedenle öncelik daha önce hiç eğitim almamış ve ürün güvenliliği sorumlusu sertifikası olmayan hekim ve eczacılara tanınacak. Toplantı programı daha sonra ilan edilecek.


Müracaat:

Ecz. Güzin Sağiş

[email protected]

Telefon: 0312 2183325-26