İlaç Güvenlik İzlem Formu ve Hasta Onaylama Formu ile Kullanılan İlaçlar Hakkında Güncel Genelge…

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 15 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan 2012/21 sayılı Genelge’si ile, TNF Blokerleri (İnfliksimab, Adalimumab, Etanercept), Kanakinumab ve Abatacept kullanımı sırasında başta tüberküloz olmak üzere ciddi advers etkilerin toplum ve hasta sağlığı açısından izlenmesi amacıyla yürütülen “İlaç Güvenlik İzlem Formu” ve “TNF-Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu” uygulamasına, Ustekinumab, Golimumab ve Tosilizumab’ın dahil edildiği belirtilerek, bu ilaçların kullanımı sırasında Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilenlerin yanısıra uyulması gereken kurallar açıklandı.

Genelge için tıklayın…