“Türkiye’de Sağlık Ekonomisi ve İlaç Sanayi” konulu hazırlanan rapora göre, Türkiye’de 2009 yılında kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 78,3’ü yerli üretimden geldi.

“Türkiye’de Sağlık Ekonomisi ve İlaç Sanayi” konulu hazırlanan rapora göre, Türkiye’de 2009 yılında kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 78,3’ü yerli üretimden geldi. Türkiye’de ilaç Ar – Ge’sine harcanan paranın çok düşük kaldığı ortaya çıktı

Deloitte’un hazırladığı “Türkiye’de sağlık ekonomisi ve ilaç sanayi 2011” raporu, Türkiye’deki ilaç sektörüne dair ilginç veriler ortaya koyuyor. Rapora göre, Türkiye’de kullanılan ilaçların yüzde 78,3’ü yerli üretimden gelirken Ar – Ge alanında atılması gereken birçok adım bulunuyor.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Endüstrisi Lideri Güler Hülya Yılmaz, “Türkiye’de sağlık ve ilaç sektörünün iyileştirilmesi için etkin bir hükümet-sanayi işbirliği geliştirilip devam ettirilmesi kaçınılmazdır. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri sağlık ve ilaç sektörünün gelişimi için çok önemli ve gereklidir. Dünyada cirosuna oranla yenilikçi ilaç sanayinden daha fazla Ar-Ge yatırımı yapan bir sanayi dalı daha yoktur. Türkiye’de bu faaliyetler için insan kaynağı olarak ciddi bir potansiyel vardır ancak bu kaynağın akıllıca ve etkin olarak bu amaç için yönetimi ve organizasyonu gereklidir. Gelişimi sürdürmek için katma değer yaratılması gereği kaçınılmazdır” dedi.

İlaçta ithalat iharacat dengesi
Rapora göre Türkiye’de ithal-yerli ilaç dağılımına bakıldığında kutu temelinde ağırlığın Türkiye’de üretilen ilaçlarda olduğu görülüyor. Raporda, “2009 yılı için bakıldığında; kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde 78,3’ü yerli üretimdir. Gene 2009’da ithal ilaçlar kutu olarak yüzde 21,7 gibi bir orandayken, tutar temelinde payları yaklaşık yüzde 48’e yükselmektedir. Türkiye’nin ilaç ihracatı 2001-2009 döneminde 149 milyon dolardan 429 milyon dolara yükselmiştir. Diğer bir deyişle 3 katına yakın artmıştır. İhracat bedeli düşük olsa da belli ölçüde artış trendi göstermesi sevindiricidir. Ancak yine de yeterli değildir.. ” deniliyor.

Yeni Mesaj