İlaç Klinik Araştırmaları için başvuru formu örneği.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İlaç Klinik Araştırmaları için Başvuru Formu